JML-diving

Menu
MENU

Sofnolime 2550 USP PW

Produkt je určený na použitie v zatvorenom a polo-zatvorenom anestéziologickom okruhu. Je charakterizovaný vysokou účinnosťou absorpcie CO2 a malým prietočným odporom.

Ponukaný produkt je indikátorom, ktorý mení farbu z rúžovej na bielu, ukazujúc opotrebenie látky.

Indikátor meniaci farbu pomáha určiť mieru absorpcie CO2 a čas používania nátronového vápna.

Vysoká účinnosť absorpcie vápna Sofnolime 2550 znižuje náklady na anestéziu pacientov.

Technické údaje produktu /Sofnolime USP PW – dokument w pdf/

Karta bezpečnostných údajov SDS /Sofnolime SDS – dokument w pdf/